Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

SECȚIA DE RESTAURARE, INVESTIGAȚII, CONSERVARE

SECȚIA DE RESTAURARE, INVESTIGAȚII, CONSERVARE

 

Bazele activităţii de restaurare în cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane au fost puse în anul 1994 prin înfiinţarea unui laborator ce a cuprins încă de la început specializările: restaurare metal, ceramică - sticlă - porţelan, carte veche-document, ulterior adăugându-se un specialist pe investigaţii fizico-chimice. În momentul de faţă la Secţia de Restaurare, Investigaţii, Conservare îşi desfăşoară activitatea restauratori acreditaţi ca experţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, restauratori și conservatori atestaţi și un desenator. De asemenea avem acorduri de parteneriat cu Universitatea de Vest Timișoara și Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca, Departamentul Conservare și Restaurare, acord de asociere în vederea organizării de activități comune, publicații, organizare de expoziții, workshopuri, stagii de practică și intership în vederea pregătirii tinerilor pentru desfășurarea  procesului de restaurare. De asemenea, în scopul promovării și mediatizării acestei profesii , colaborăm cu Liceul de Arte ,, Sigismund Toduța"și anual organizăm o școală de vară de restaurare, acțiune interactivă la care participă elevii de la clasele de ceramică sub îndrumarea specialiștilor noștri.

Pe lângă activitatea de restaurare – conservare, colectivul laboratorului nostru participă la o serie de conferințe, saloane de restaurare, sesiuni de comunicări, lucrările prezentate fiind publicate în literatura de specialitate.

Restaurarea presupune respectarea integrității și autenticității obiectelor de patrimoniu selectate pentru a fi supuse intervențiilor,  care la rândul lor este obligatoriu să fie minime, reversibile, vizibile și stabile pentru o lungă perioadă de timp.

Restaurare hârtie

În laboratorul nostru se restaurează, cărţi şi documente păstrate în biblioteca muzeului devean.

Principalele etape ale fluxului de restaurare carte veche-document, constau în sterilizare,  operațiuni de curățire uscată și umedă, defibrări ale materialului suport în zonele fragilizate,  restaurarea propriu-zisă prin metoda la simplu sau la dublu cu hârtie japoneză adecvată ca grosime și  culoare, consolidări cu văl japonez, refacerea blocului cărții, în cazul în care s-a optat pentru restaurare pe volum desfăcut și presări.

Restaurare metal

Pentru stoparea procesului de alterare a pieselor metalice, proces ce se produce în timp, liniar şi ireversibil, având ca principală cauză de degradare coroziunea, un proces complex de distrugere a metalelor şi a aliajelor metalice sub acţiunea chimică, electrochimică şi microbiană a mediului, este necesar ca piesele muzeale, ca documente ale trecutului păstrătoare a maximului de informaţie posibilă, trebuie să intre într-un minuţios şi laborios proces de restaurare.

Piesele pe suport metalic restaurate si conservate în cadrul laboratorului nostru sunt în cea mai mare proporţie piese arheologice (dacice si romane) provenind din cercetările sistematice din judeţ (zona cetăţilor din Munţii Orăştiei),  sau din săpături de salvare (Cetatea Devei, Autostradă) dar şi podoabe sau obiecte de artă decorativă de epoca medievală şi modernă.

Restaurare ceramică

Materialul ceramic arheologic care se prelucrează în laboratorul nostru provine în general din săpăturile sistematice și cele de salvare efectuate pe teritoriul județului Hunedoara și este concretizat în numeroase obiecte întregi sau fragmentare,  profile și fragmente cu valoare istorică deosebită. Alături de piesele arheologice care acoperă majoritatea epocilor de la neolitic la epoca modernă, o serie de obiecte aparținând diverselor personalități, sau de altă natură cu valoare de patrimoniu, au trecut prin laboratorul nostru și au fost supuse unor tratamente pentru stoparea proceselor de degradare, stabilizare și redarea aspectului estetic necesar expunerii în cadrul muzeal.

Investigații fizico-chimice

Selectarea  bunurilor  culturale  mobile  și  includerea   lor  în  lista bunurilor propuse  pentru  restaurare  se  face  în  funcție  de  starea  de conservare, valoarea  patrimonială, cerințele  valorificării  expoziționale.

Înainte  de  a  intra  în  procesul  de  restaurare, obiectele  sunt  supuse  testelor  microchimice  și  de  solubilitate.

Analizele  trebuie  efectuate  prin  metode  nedistructive, care  nu  afectează integritatea  bunului  cultural. Sunt  prelevate  probe  din stratul  de depunere de  pe  suprafața  obiectului  și  se  obțin  date  privind  structura, compoziția, determinarea  produșilor de  coroziune, gradul  de  fragilitate.

Rezultatele testelor sunt  importante  pentru  stabilirea  tratamentului adecvat  înlăturării, fără  efecte adverse , a  depunerilor. După  finalizarea cercetării, obiectul  se  trimite  împreună  cu  documentația, restauratorului, pentru  stabilirea  metodei  de restaurare.     

În anul 2013 Laboratorul de Restaurare, Investigaţii, Conservare Deva obţine autorizaţia de funcţionare nr. 58 din data de 29.01.2013, eliberată conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi documentaţiei înregistrate la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional cu nr.4805/PATRIMONIU/11.12.2012. Conform acestui document, Laboratorul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane are condiţii materiale şi capacitate profesională pentru a desfăşura activităţi de conservare curativă şi restaurare ceramică, sticlă, porţelan; conservare curativă şi restaurare metal; conservare curativă şi restaurare corp carte veche, document.

 

 

 

  • muzeucdr.deva@gmail.com