Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

- ARHIVĂ EVENIMENTE 2020

 LARHIVA RO 2024LARHIVA RO 2023ARHIVA 1 2022ARHIVA 1 2021ARHIVA 1 2020ARHIVA 1 2019ARHIVA 1 2018ARHIVA 1 2017ARHIVA 1 2016


 

PUBLICAȚII ALE CERCETĂTORILOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE CERCETARE ȘI DOCUMENTARE ÎN STUDII CULTURALE: Dumitru-Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda(coord.), Istorie, Cultură și Cercetare, vol. I, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2016

PUBLICAȚII ALE CERCETĂTORILOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE CERCETARE ȘI DOCUMENTARE ÎN STUDII CULTURALE: Dumitru-Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda(coord.), Istorie, Cultură și Cercetare, vol. I, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2016

  • Data : 
  • Locatia : Deva, b-dul 1 Decembrie, nr. 39

PUBLICAȚII ALE CERCETĂTORILOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE CERCETARE ȘI DOCUMENTARE ÎN STUDII CULTURALE

Dumitru-Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda(coord.), Istorie, Cultură și Cercetare, vol. I, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2016.

Prezentată de Lect.univ.dr. Enache Tușa în emisiunea Cartea Zilei, Litoral TV, 27 februarie 2017, https://www.youtube.com/watch?v=T0ke3XEEuqw

Argument

Ideea conceperii și editării unui volum colectiv intitulat Istorie, cultură și cercetare, a fost generată de nevoia unei examinări mai atente a unor aspecte incitante ce intră în sfera de analiză a acestor termeni, dar și a utilității științifice a unui astfel de demers care tratează într-o manieră intedisciplinară subiectele abordate. Lucrarea se constituie din 28 de studii care reprezintă rezultatul muncii unor prestigioase cadre universitare și tineri cercetători, participanți la prima ediție a conferinței științifice internaționale intitulată Istorie, cultură și cercetare, organizată la Deva de Muzeul Civilizației Dacice și Romane în perioada 6-7 mai 2016, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.

Laborios realizate, articolele scot în relief, pe de o parte înțelegerea nuanțată, originală a unor teme care încă mai suscită dezbateri aprinse, iar pe de altă parte denotă încercarea de racordare a cercetării istorice și a culturii noastre la exigențele occidentale și plasarea acestor analize pe palier local, regional și național. În ciuda faptului că predomină articolele ce intră în spectrul istoriei, studiile care examinează teme despre cultură, artă, antropologie sau muzeologie, oferă o serie de interpretări inedite și problematizante.

Cu o prefață sugestivă, Feluri de a scrie istoria, scrisă de profesorul și intelectualul Andrei Marga, lucrarea este structurată în prima parte într-o manieră diacronică în ceea ce privește studiile de istorie și tematică asupra celorlalte domenii. Astfel, cartea este bine închegată ca și paletă de teme sondate, reflectând în sine o activitate de cercetare care poate incita și spre alte perspective.

Calibrat pe trei domenii majore, istorie-cultură-cercetare, volumul nu se vrea exhaustiv, ci mai degrabă se dorește a fi un punct de referință, un cadru științific, care poate cu timpul să determine alte discuții și să provoace reflecții profunde. Lucrarea este un instrument util pentru cei care doresc să aprofundeze cercetarea unor subiecte din carte, un îndemn spre o lectură facilă și bine documentată. Desigur, poate cititorul sesizează mici greșeli, inevitabile unui asemenea activități, dar în ansmablu volumul este bine compartimentat și cu un limbaj accesibil publicului citititor.

Fără rigurozitatea și sfaturile oferite de personalul editurii Cetatea de Scaun, acestă carte nu ar fi putut să vadă lumina tiparului, de aceea mulțumim pe această cale editurii. Întrunind toate condițiile grafice de excepție și un conținut științific pe aceeași măsură, susținem că cititotul are ce să lectureze și sfătuim parcurgerea cu încredere și curiozitate a acestei lucrării.

Cercetător științific I dr. habil. Gherghina BODA

Cercetător științific III dr. habil. Dumitru-Cătălin ROGOJANU

 

 

  • muzeucdr.deva@gmail.com