Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

- ARHIVĂ EVENIMENTE 2018

LARHIVA RO 2023ARHIVA 1 2022ARHIVA 1 2021ARHIVA 1 2020ARHIVA 1 2019ARHIVA 1 2018ARHIVA 1 2017ARHIVA 1 2016


 

FESTIVAL DE COLINDE „PRAZNIC LUMINOS”, ed. XI, Ribița, 13 decembrie 2018

FESTIVAL DE COLINDE „PRAZNIC LUMINOS”, ed. XI, Ribița, 13 decembrie 2018

  • Data: 
  • Locatia : Ribiţa

FESTIVAL DE COLINDE „PRAZNIC LUMINOS”, ed. XI, Ribița, 13 decembrie 2018

Tradiţiile româneşti se numără printre valorile inegalabile şi de necontestat ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm ca timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. Varietatea folclorului nostru dezvăluie copilului, în mod treptat, frumuseţile artei populare, în al cărei conţinut sunt înmănuncheate sentimentele poporului nostru. Numai educându-i pe copii prin diverse activităţi ne putem asigura că tradiţiile vor avea continuitate în generaţiile următoare.

Prin urmare, prin Proiectul cu titlul Festival-Concurs de Colinde „Praznic luminos”, prin activităţile care au fost propuse să se desfășoare în cadrul lui, s-a dorit ca elevii implicaţi să cunoască tradiţiile şi obiceiurile poporului român specifice sărbătorilor Crăciunului, prin interpretarea și prezentarea pe scenă a unor colinde specifice localităților din care provin. De asemenea, s-a urmărit ca elevii să ia contact cu arta populară românească, prin intermediul picturii pe sticlă.

S-a dorit ca activitățile proiectului să fie o piatră de temelie ce va fi pusă la baza spiritualităţii româneşti, acum, în această epocă în care tinerii se depărtează de valorile lăsate de înaintaşii noştri. Pentru formarea lor, copiii au nevoie să se adape de la izvoarele inepuizabile ale rădăcinilor noastre: cultură, tradiţii, obiceiuri.

Cultivarea respectului pentru valorile poporului nostru revine şcolii, cadrelor didactice, preoţilor, oamenilor de cultură, tuturor celor care nu au uitat că sunt români.

Prin acest proiect s-a urmărit dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului popular românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi de tot ce are valoros poporul român, păstrarea fiinţei naţionale prin artă.

Scopul proiectului a fost:

 - Promovarea artei ca mijloc de cunoaştere și păstrare a ceea ce este specific poporului românesc;

- Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic, al talentului muzical al elevilor din clasele I-VIII;

- Formarea unor abilități artistico-plastice, practice și de interpretare artistică;

- Valorificarea exemplelor de bună practică/cultivarea dragostei pentru tradițiile populare;

- Formarea și cultivarea mândriei de a fi român.

Proiectul a fost inițiat de cadrele didactice ale Șc. Gimnaziale ”Preot Iosif Comșa” Ribița, iar Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, alături de alte școli și instituții din județul nostru, a fost partener în acest proiect.

Ca instituție care promovează cultura sub toate aspectele ei și desfășoară activități atât de natură științifică și de cercetare, cât și expozițională și cultural-educativă, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva a considerat oportună susținerea activităților desfășurate în cadrul Proiectului „Praznic luminos” prin achiziționarea trofeelor și medaliilor care au fost înmânate câștigătorilor concursului.

Joi, 13 decembrie 2018 s-a desfășurat concursul din cadrul Proiectului „Praznic luminos” - 2018, ediția a XI-a. La concurs au participat un număr de 15 grupuri de elevi la secțiunea „Colinde” și un număr de 16 elevi la secțiunea „Pictură pe sticlă”, din următoarele localități: Zam, Dobra, Băița, Ribița, Buceș, Bucureșci, Crișcior, Baia de Criș, Vața de Jos, Tomești, Hălmagiu, Hălmăgel, Vârfurile și Gurahonț. Elevii înscriși la secțiunea „Colinde” au interpretat pe scena Căminului Cultural Ribița, câte 2-3 colinde specifice localității din care proveneau, iar elevii înscriși la Secțiunea „Pictură pe sticlă” au pictat la fața locului, într-o sală de la Școală Gimnazială ”Pr. Iosif Comșa Ribița”, câte o icoană cu tema „Nașterea Domnului” sau „Fecioara cu pruncul”.

Concursul a fost jurizat de un juriu care a avut următoarea componență:

Georgeta Deju- șef serviciu Secția de istorie și artă a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva;

Viorel Papp – bibliotecar la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

Monica Dușan – muzeograf la Expoziția de Istorie Locală și Etnografie Brad din cadrul M.C.D.R. Deva

Mircea Călin Brândușa – directorul Direcției pentru Cultură a Județului Hunedoara

Pr. Marius Ioan Popa – dirijorul corului „Arhanghelii” Orăștie.

La finalul concursului toți participanții au fost premiați. Astfel, la secțiunea „Colinde” s-au acordat 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III și 6 mențiuni. Grupurile premiate au primit cupe din partea M.C.D.R. Deva și premii în bani din partea Asociației „Gheorghe Crișan” Ribița. La secțiunea „Pictură” s-au acordat câte un premiu I, II, III , trei mențiuni I, II, III, și 10 mențiuni simple. Toți elevii au primit medalii din partea M.C.D.R. Deva și premii în bani din partea Asociației „Gheorghe Crișan” Ribița, ca organizator.   

Responsabil proiect - Monica Duşan

 

  • muzeucdr.deva@gmail.com