Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • muzeucdr.deva@gmail.com
   Selectați limba română  Selectați limba engleză

SECȚIA DE RESTAURARE, INVESTIGAȚII, CONSERVARE

Bazele activităţii de restaurare în cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane au fost puse în anul 1994 prin înfiinţarea unui laborator ce a cuprins încă de la început specializările: restaurare metal, ceramică-sticlă-porţelan, carte veche-document, ulterior adăugându-se un specialist pe investigaţii fizico-chimice. În momentul de faţă la Secţia de Restaurare, Investigaţii, Conservare îşi desfăşoară activitatea restauratori acreditaţi ca experţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, restauratori atestaţi, desenatori, referenţi de specialitate şi conservatori atestaţi.

Într-un efort permanent de retrăire a istoriei, restaurarea ocupă un loc aparte, ea punându-i permanent alături de cercetători, istorici, istorici de artă, artişti, pe restauratori, arhitecţi, muzeografi şi chimişti, oameni dăruiţi total acestei munci migăloase de reconstituire a unor universuri pierdute şi de aducere în contemporaneitate a unor fapte de viaţă şi de civilizaţie.

Constituit ca un domeniu de sine stătător, activitatea de conservare şi restaurare este inseparabilă de alte activităţi muzeistice fiind totodată şi una din căile de pătrundere a noului sub aspectul ultimelor cuceriri știinţifice şi tehnologice.

În paralel cu activitatea de restaurare-conservare, specialiştii laboratorului desfăşoară şi o laborioasă activitate ştiinţifică, participând la sesiuni de comunicări, simpozioane si expoziţii, toate acestea fiind concretizate în publicaţii de specialitate.

Prin caracterul său profund știinţific, complex şi interdisciplinar activitatea de restaurare încearcă să ţină în viaţă, să resusciteze o capodoperă sau chiar un obiect umil, dar care are valenţe sociale şi implicit umane, fiind astfel o punte între trecut, prezent şi viitor. Nenumărate obiecte din patrimoniul naţional au fost astfel salvate de la degradare sau distrugere şi expuse pentru a fi admirate de publicul larg.

Piesele pe suport metalic restaurate si conservate sunt în cea mai mare proporţie piese arheologice (dacice si romane) provenind din cercetările sistematice din judeţ (zona cetăţilor din Munţii Orăştiei, Cetatea Devei, etc.) sau din săpături de salvare, dar şi podoabe sau obiecte de artă decorativă de epoca medievală şi modernă.

Patrimoniul arheologic ceramic prelucrat în cadrul laboratorului nostru este concretizat în numeroase obiecte întregi, profile, fragmente reprezentative. O mare diversitate de piese degradate si deteriorate pornind de la ceramica grosieră preistorică la cea de lux de Batiz, de la sticla arheologică materializată în recipienţi pentru esenţe la cristalul de Bohemia au fost supuse unor tratamente pentru stoparea proceselor de degradare, stabilizare și redarea aspectului estetic necesar expunerii în cadrul muzeal.

În laboratorul nostru se restaurează, de asemenea, cărţi şi documente păstrate în biblioteca muzeului devean. Amintim o Evanghelie de secol XVI, Carte românească de învăţătură (Iaşi, 1643) ori manuale româneşti de secol XIX.

În anul 2013 Laboratorul de Restaurare, Investigaţii, Conservare Deva obţine autorizaţia de funcţionare nr. 58 din data de 29.01.2013, eliberată conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi documentaţiei înregistrate la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional cu nr.4805/PATRIMONIU/11.12.2012. Conform acestui document, Laboratorul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane are condiţii materiale şi capacitate profesională pentru a desfăşura activităţi de conservare curativă şi restaurare ceramică, sticlă, porţelan; conservare curativă şi restaurare metal; conservare curativă şi restaurare corp carte veche, document.

 

 

  • muzeucdr.deva@gmail.com