Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • muzeucdr.deva@gmail.com
   Selectați limba română  Selectați limba engleză

- Anunț referitor achiziții directe doar prin catalog electronic publicat în SEAP

ANUNŢ

        În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane prin prezenta anunţă că după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe anul 2017 de către Consiliul Judeţean Hunedoara în şedinţa ordinară care va avea loc la sfârşitul lunii martie 2017, va achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări doar prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP.

        Astfel, în cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, iar Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane în calitate de autoritate contractantă, va accesa cataloagele publicate în SEAP, având dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.

  • muzeucdr.deva@gmail.com