Despre Noi

Anunț referitor achiziții directe doar prin catalog electronic publicat în SEAP

ANUNŢ

        În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane prin prezenta anunţă că după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe anul 2017 de către Consiliul Judeţean Hunedoara în şedinţa ordinară care va avea loc la sfârşitul lunii martie 2017, va achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări doar prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP.

        Astfel, în cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, iar Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane în calitate de autoritate contractantă, va accesa cataloagele publicate în SEAP, având dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.

Lasă un comentariu

Asigură-te că ai introdus toate informațiile necesare, indicate printr-un asterisk (*). Codul HTML nu este permis.

 

     Printre cele mai vechi colecţii care au stat la baza înfiinţării muzeului devean, este şi cea de numismatică, constituită din tezaure, monede solitare, medalii, decoraţii, jetoane şi bancnote. Secţia de Ştiinţele Naturii, înfiinţată în anul 1967, dispune de colecţii de paleontologie, lepidoptere, minerale, coleoptere, mamifere, moluşte actuale, un herbarium iar biblioteca documentară, considerată la sfârşitul secolului al XIX-lea una dintre cele mai importante din comitat, cuprinde carte curentă de specialitate, carte veche românească şi străină, precum şi periodice româneşti şi străine

 

Astăzi la parterul clădirii Magna Curia poate fi vizitată expoziţia de bază de Ştiinţele Naturii, intitulată „Trecut şi prezent în natura hunedoreană” precum şi o încăpere dedicată istoriei secolului al XIX-lea din judeţul Hunedoara, denumită „Ambient nobiliar de secol XIX”. În celelalte spaţii sunt organizate diferite expoziţii temporare precum „Obiecte de tezaur din colecţiile Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva” sau cea dedicată matriţei de bronz descoperită la Sarmizegetusa Regia. Totodată, în spatele clădirii Magna Curia a fost amenajat, începând cu anul 2012, un Lapidarium deschis publicului vizitator.

     Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva este implicat şi în derularea mai multor proiecte de anvergură, unul dintre ele fiind intitulat „Ruta Împăraţilor Romani”, situl de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana fiind selectat, alături de alte patru asemenea obiective din ţară, pentru a fi inclus în acest proiect internațional ce are drept scop diversificarea ofertei turistice europene şi creşterea vizibilităţii zonei Dunării inferioare şi de mijloc ca o destinaţie atractivă şi durabilă.