Buget pe Surse Financiare2015

Buget pe Surse Financiare2016

Lista documentelor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane;
 • Structura organizatorică, atribuţiile instituţiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane;
 • Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul, execuţia bugetară şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Informaţii privind achiziţiile publice;
 • Buletine informative, ştiri şi comunicate de presă;
 • Materiale prezentate în cadrul conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • Informaţii de specialitate privind activitatea şi evenimentele organizate de către Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane;;
 • Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Declaraţii de avere şi interese;
Citeşte mai departe ...

Modalitatea de contestare in baza legii 544/2001

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, considerând că i-a fost încălcat dreptul privind accesul la informații de interes public poate depune o reclamație administrativă la Managerul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției.
În acest sens puteți descărca:

- formularul pentru reclamație administrativă (în caz de refuz).

- formularul pentru reclamație administrativă ( în caz de netrimitere în termen legal).

În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS